Disclaimer

Alle informatie die u aan ons verstrekt of die u via deze website ontvangt, valt onder deze disclaimer. Tomorrows Leaders spant zich maximaal in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze disclaimer. Tomorrows Leaders zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit met uw nadrukkelijke toestemming is. Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan Tomorrows Leaders, geeft u Tomorrows Leaders toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen het u incidenteel informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de site, over onze diensten en daar direct aan gerelateerde zaken.

Bij gebruikmaking van de e-mailservice ontvangt u op meer frequente basis berichten specifiek gericht op de door u aangegeven vacaturegebieden en daar direct aan gerelateerde zaken.
Van sitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Hoewel deze site en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, kan Tomorrows Leaders geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering.

Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt Tomorrows Leaders geen aansprakelijkheid.

Tomorrows Leaders behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid stuur u een e-mail naar info@tomorrowsleaders.nl. Heeft u al een vaste contactpersoon bij Tomorrows Leaders? Dan kunt u daar contact mee opnemen.